Sistem Belgelendirme

 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ
 • HELAL GIDA
 • EN ISO 15838 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 22716 – KOZMETİKTE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI
 • ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 28000 TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • CE BELGELENDİRME

Periyodik Kontrol ve Muayene

 • ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 20000 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • SA 8000 SOSYAL SORUMLULUK YÖNETİM SİSTEMİ
 • HELAL GIDA
 • EN ISO 15838 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 22716 – KOZMETİKTE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI
 • ISO 31000 KURUMSAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİ
 • ISO 28000 TEDARİK ZİNCİRİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ
 • CE BELGELENDİRME