1. Belgelendirme İhtiyacının Belirlenmesi:
  • İlgili standartlara veya yasal gerekliliklere uygun olarak belgelendirme ihtiyacı belirlenir. Bu, müşteri talepleri, yasal düzenlemeler veya işletme stratejileri gibi faktörlere dayanabilir.
 2. Belgelendirme Standartlarının Belirlenmesi:
  • Belgelendirme için uygun standartlar veya yönetim sistemleri belirlenir. Bu, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi veya ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartları içerebilir.
 3. Belgelendirme Sürecinin Planlanması:
  • Belgelendirme sürecinin planı oluşturulur. Bu, belgelendirme kuruluşu seçimi, denetim tarihleri, gerekli dokümantasyonun hazırlanması ve iç tetkiklerin gerçekleştirilmesi gibi adımları içerir.
 4. Belgelendirme Kuruluşunun Seçimi:
  • Uygun belgelendirme kuruluşu seçilir. Bu kuruluşun yetkilendirilmiş olması, uluslararası tanınırlığı ve uygun denetçilere sahip olması önemlidir.
 5. Dokümantasyon Hazırlığı:
  • Gerekli belgelerin hazırlanması ve güncellenmesi sağlanır. Bu belgeler, kalite politikası, prosedürler, talimatlar ve kayıtları içerebilir.
 6. İç Tetkikler:
  • İç tetkikler gerçekleştirilir. Bu, belgelendirme öncesinde işletmenin belgelendirme standartlarına uygunluğunu değerlendirmek için yapılan kapsamlı bir incelemedir.
 7. Belgelendirme Denetimi:
  • Belgelendirme kuruluşu tarafından resmi belgelendirme denetimi yapılır. Bu denetim, belgelendirme standartlarının gerekliliklerine uygunluğu değerlendirir.
 8. Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi:
  • Denetim sonuçları değerlendirilir ve gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir. Eksikliklerin giderilmesi için eylem planları oluşturulur.
 9. Belge Verilmesi:
  • Belgelendirme kuruluşu tarafından uygunluk beyanı veya sertifika verilir. Bu, belgelendirme standartlarına uygun olduğunuzu resmi olarak doğrulayan bir belgedir.
 10. Sürekli İyileştirme:
  • Belgelendirme süreci sürekli iyileştirme prensibiyle desteklenir. Deneyimlerden öğrenme, belgelendirme standartlarına sürekli uyum ve müşteri memnuniyeti için sürekli çaba gösterilir.

Bu belgelendirme prosedürü, işletmenin belgelendirme sürecini adım adım yönlendirmek ve standartlara uyum sağlamak için bir rehber sağlar.