Kendinizi Ücretsiz Test Edin

Mesleki Yeterlilik Ölçme ve Değerlendirme sınavına girseniz başarılı olabilir misiniz? Ücretsiz deneyip öğrenebilirsiniz.

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişti

TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, …