Ehil Akademi olarak, iş sürekliliğini sağlamak ve müşteri hizmetlerimizi etkili bir şekilde sürdürebilmek için olağanüstü durumlar politikası benimsemekteyiz. Olağanüstü durumlar, doğal afetler, teknolojik arızalar, güvenlik ihlalleri gibi beklenmedik olaylar olarak tanımlanır ve iş süreçlerimizi ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle, bu tür durumlarla başa çıkmak için belirlenmiş bir politika ve prosedürlerimiz bulunmaktadır.

Olağanüstü Durumların Tanımı: Olağanüstü durumlar, beklenmedik ve ciddi tehlikeler veya engellerdir. Örnek olarak, doğal afetler (deprem, sel, yangın), teknolojik arızalar (ağ kesintileri, donanım arızaları), güvenlik ihlalleri (veri sızıntıları, siber saldırılar) gibi durumlar sayılabilir.

Politika Amaçları:

  1. Personelin ve müşterilerin güvenliğini sağlamak.
  2. İş sürekliliğini en kısa sürede sağlayarak iş hizmetlerimizi etkili bir şekilde sürdürmek.
  3. Olağanüstü durumlarla başa çıkmak için gerekli planları oluşturmak, uygulamak ve düzenli olarak güncellemek.
  4. Müşteri bilgilerinin ve verilerinin güvenliğini korumak.
  5. Olağanüstü durumların etkilerini en aza indirmek için sürekli iyileştirme ve öğrenme sürecine katkıda bulunmak.

Politika Kapsamı: Bu politika, Ehil Akademi’nin tüm çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini ve iş ortaklarını kapsar. Olağanüstü durumlarla başa çıkma sürecinde tüm paydaşların işbirliği ve iletişimi önemlidir.

Eylem Planları: Ehil Akademi, farklı türde olağanüstü durumlar için hazırlık yapılarak eylem planları oluşturur. Bu planlar, olağanüstü durumun türüne ve şiddetine bağlı olarak belirlenir ve gerektiğinde uygulanır.

Eğitim ve Farkındalık: Tüm çalışanlar, olağanüstü durumlarla başa çıkma planlarına ve prosedürlere uygun şekilde eğitilir ve bilgilendirilir. Ayrıca, düzenli olarak tatbikatlar düzenlenerek personelin hazırlıklı olması sağlanır.

Değerlendirme ve Güncelleme: Olağanüstü durumlarla başa çıkma politikası ve planları, düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Bu değerlendirmeler, mevcut risklerin gözden geçirilmesi ve iyileştirme fırsatlarının belirlenmesi için önemlidir.

Bu politika, Ehil Akademi’nin olağanüstü durumlarla başa çıkma yaklaşımını ve taahhüdünü açıkça ortaya koymaktadır. Tüm çalışanlarımızın bu politikayı benimsemesi ve uygulaması, iş sürekliliğini sağlama ve müşteri hizmetlerini etkili bir şekilde sürdürme konusunda kritik öneme sahiptir.