Kalite Politikası

EHİL AKADEMİ olarak, müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Kalite politikamız, kuruluşumuzun temel değerleri ve iş prensipleri üzerine kurulmuştur.

1. Müşteri Memnuniyeti: Müşteri memnuniyeti, bizim için en önemli önceliktir. Müşterilerimizin beklentilerini anlamak ve onları karşılamak için sürekli çaba gösteririz. Müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak sürekli iyileştirmeler yaparız.

2. Sürekli İyileştirme: Sürekli iyileştirme, iş yapış şeklimizin temel bir parçasıdır. Süreçlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştirme fırsatlarını ararız. Personelimizi eğitmek ve yetiştirmek suretiyle sürekli gelişimi teşvik ederiz.

3. Uygunluk ve Yasalara Uygunluk: İş faaliyetlerimizi yürütürken, ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara tam uyum sağlarız. Etkin bir risk yönetimi politikası izleriz ve her zaman etik davranışlar sergileriz.

4. Ekip Çalışması ve İşbirliği: Başarıyı, ekip çalışması ve işbirliğiyle elde ederiz. Personelimizin motivasyonunu ve katılımını teşvik eder, her bir çalışanımızın potansiyelini en üst düzeyde kullanmasını sağlarız.

5. Süreç Odaklılık: Süreçlerimizi etkin bir şekilde yönetmek ve süreç iyileştirme fırsatlarını belirlemek için sürekli olarak performansımızı izleriz. Hataları tespit eder ve kök nedenlerini ortadan kaldırmak için adımlar atarız.

6. Müşteri Çeşitliliğine Saygı: EHİL AKADEMİ olarak, her türlü ırk, cinsiyet, din, etnik köken veya yaşa saygı gösteririz. Her müşterimizi eşit ve adil bir şekilde muamele ederiz.

Bu kalite politikası, EHİL AKADEMİ’nin kalite anlayışını ve taahhütlerini yansıtmaktadır. Personelimiz bu politikayı benimser ve uygular, böylece müşterilerimize en üst düzeyde hizmet sunarız.