Ehil Akademi olarak, topluma karşı olan sorumluluklarımızı ön planda tutarak, sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmayı taahhüt ediyoruz. Sosyal sorumluluklarımızı yerine getirirken, öğrencilerimiz, çalışanlarımız, toplumumuz ve çevremizle uyumlu bir şekilde hareket etmeyi amaçlıyoruz. İşte Ehil Akademi’nin Sosyal Sorumluluk Politikası:

1. Eğitime Erişim ve Eşitlik: Eğitim, toplumun gelişimi için temel bir unsurdur. Ehil Akademi olarak, eğitime erişimi artırmak ve eğitimde eşitlik ilkesini desteklemek amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projelerine katılım sağlıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyerek, toplumun her kesimine bilgi ve yetenek kazandırmaya odaklanıyoruz.

2. Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik: Çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ehil Akademi olarak, çevre dostu uygulamaları teşvik ediyor, enerji tasarrufunu destekliyor ve atık yönetimi konusunda sorumluluk alıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için çevresel etkilerimizi en aza indirmeye yönelik sürekli çaba sarf ediyoruz.

3. Toplumsal Katılım ve İşbirliği: Toplumla etkileşim içinde olmak ve toplumsal sorunlara duyarlı bir şekilde yaklaşmak önemlidir. Ehil Akademi, yerel topluluklarla işbirliği yaparak, sosyal sorunlara çözüm odaklı projeler geliştirir ve toplumsal katılımı teşvik eder. Toplumun ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşarak, sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlarız.

4. Çalışan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikaları: Çalışanlarımız, Ehil Akademi’nin en değerli varlıklarıdır. İnsan haklarına saygı göstermek, adil çalışma koşulları sağlamak ve çalışanlarımızın gelişimine destek olmak için çeşitli programlar ve politikalar geliştiriyoruz. İnsan kaynakları uygulamalarımızda şeffaflığı ve dürüstlüğü esas alarak, çalışanlarımızın memnuniyetini ve iş doyumunu ön planda tutuyoruz.

5. Etik İlkeler ve Kurumsal Sorumluluk: Ehil Akademi olarak, etik değerlere bağlı kalarak iş yapma ilkesini benimsiyoruz. Kurumsal sorumluluklarımızı yerine getirirken dürüstlük, şeffaflık ve toplumsal etik ilkelerle uyumlu bir şekilde hareket etmeyi taahhüt ediyoruz.

Ehil Akademi olarak, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek, topluma ve çevreye olumlu bir etki bırakmayı amaçlıyoruz. Bu politikayı sürekli gözden geçirerek, daha iyi bir toplum ve dünya için çalışmaya devam edeceğiz.